Paddy Cash-i (Agro Bank)

Paddy Cash-i (Agro Bank)

Menyediakan pembiayaan mudah kepada pesawah untuk membiayai keperluan harian dan lain-lain kegunaan sendiri seperti berikut:

 • Membeli tanah
 • Menyewa/memajak tanah sawah
 • Meratakan tanah sawah
 • Pendidikan anak-anak
 • Membaiki rumah dan membeli alatan/perabot rumah
 • Membeli jentera pertanian dan kenderaan/motorsikal
 • Lain-lain kegunaan pesawah dan keluarga

Kaedah Pembiayaan
Kaedah pembiayaan mengikut syariah
Berasakan konsep Bai Al-Innah

Kelayakan Pemohon

 • Warganegara Malaysia
 • Pesawah yang berdaftar dengan BERNAS (Padiberas Nasional Berhad) atau lain-lain agensi berkaitan yang diakui secara sah oleh kerajaan
 • Umur 18 tahun ke atas sehingga genap 65 tahun pada tarikh tamat tempoh pembiayaan
 • Individu yang mengusahakan sawah padi dalam kawasan penanaman dua kali setahun sahaja dan mendapat subsidi padi yang disalurkan melalui Agrobank
 • Pembiayaan secara berasingan kepada suami,isteri dan anak yang menerima bayaran subsidi padi
 • Tiada halangan undang-undang

Jumlah Pembiayaan
Had maksima pembiayaan ialah jumlah aggregate RM50,000.00 atas Paddy-i dan Paddy Cash-i
Jumlah minima ialah RM3,000.00

Kadar Keuntungan
3.10% + BFR

Tempoh Pembiayaan
Tempoh maksimum adalah 7 tahun atau 14 musim

Bayaran Balik Pembiayaan
Hendaklah dibuat setiap 6 bulan dari tarikh pertama pengeluaran wang pembiayaan

Cagaran/Jaminan
Dikecualikan daripada sebarang cagaran/jaminan

www.agrobank.com.my

CAPITAL.MY